gallery/banner home

DJAYBOOKING

gallery/vb

Veel gestelde vragen:

 

Hoe boek ik een DJ of Drive in...
Vul online het aanvraagformulier in. Geef duidelijk aan wat uw wensen zijn. Wij nemen contact met u op en u krijgt via de e-mail een geheelvrijblijvende offerte. Als de offerte goedgekeurd is kunt u het contract/overeenkomst tekenen. Een week voor aanvang van het feest/evenement nemen wij nog contact met u op om de laatste puntjes op de i te zetten. 

 

Hoe plaats ik een optie?
Wanneer de artiest beschikbaar is kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos een optie plaatsen op uw keuze. U heeft daarna 10 dagen de gelegenheid om de  geplaatste optie om te zetten in een definitieve boeking. De artiest blijft gedurende deze optie periode geheel vrijblijvend uw feest of evenement beschikbaar. Krijgt de artiest een definitieve aanvraag in uw optie periode dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U heeft dan nog steeds het recht om als eerste te boeken maar zal dan, verschillend per artiest, eerder moeten beslissen. 

 

Wanneer is een boeking definitief?
Een boeking is definitief wanneer u ons mondeling of per e-mail de boeking bevestigd. Op dit moment wordt de artiest door ons ook vastgelegd en is een overeenkomst tot stand gekomen. Vervolgens ontvangt u per post of per e-mail een bevestiging waarin alle gemaakte afspraken met betrekking tot uw boeking overzichtelijk en duidelijk zijn vastgelegd. U tekent de overeenkomst en retourneert deze naar ons. U ontvangt binnen enkele dagen een door ons ondertekend exemplaar t.b.v. uw administratie retour.

 

Welke informatie hebben wij nodig van u nodig voor een definitieve boeking?
– Welke artiest  (eventueel een 2e of 3e keus)
– Datum van het optreden
– Tijdstip van het optreden
– Uw NAW gegevens
– Adresgegevens van de lokatie
– Wat voor type feest en voor hoeveel mensen
– Is het een besloten of openbaar optreden?
– Zijn er bijzonderheden?

- Kopie ID of uittreksel Kamer van Koophandel
Als u de eerste keer bij ons boekt vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Wij gaan heel zorgvuldig met uw document om.
 

Wat is een all-in uitkoopgage?
Een uitkoopgage is een gage inclusief alle sociale lasten en premieheffingen. Onze inhoudingsplichtigenverklaring is uw bewijs dat u achteraf geen heffingen aan de belastingdienst hoeft te betalen.  Alle op onze website vermelde gages zijn uitkoopgages exclusief BTW (6% of 21% verschillend per act) en exclusief Buma-kosten (indien van toepassing).

 

Wanneer moet er Buma worden afgedragen?
Gebruikt u muziek tijdens uw evenement? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van Buma. Dit geldt voor alle optredens waar muziek ten gehore wordt gebracht uitgezonderd privéfeesten (b.v. een bruiloft of een verjaardag). Eigenaren van horecagelegenheden, welke een jaarlijkse licentie overeenkomst hebben met Buma, hoeven tot een uitkoopgage van duizend euro geen extra Buma vergoeding af te dragen. 

 

Wat gebeurt er bij calamiteiten?
Bij noodsituaties is DJayBooking te allen tijde bereikbaar op de op deze website vermelde noodnummers. Bij overmachtsituaties als bijvoorbeeld ziekte van een artiest zullen wij er samen met u alles aan doen om binnen alle redelijkheid een gelijkwaardige plaatsvervanger te vinden. U als opdrachtgever heeft bij een overmachtsituatie altijd het recht om de opgemaakte overeenkomst te ontbinden. DJayBooking zal in dit geval de eventuele betaalde factuur binnen enkele dagen aan u crediteren.